Opleiding - Advisering op het gebied van regelgeving betreffende brandveiligheid

Advisering op het gebied van brandveiligheid en regelgeving.
U moet maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Ten eerste omdat u natuurlijk niet wilt dat uw gezinsleden of medewerkers gewond raken door brand, maar ook omdat u brand wil voorkomen.
Allereerst willen we natuurlijk brand voorkomen, maar breekt er toch een brand uit dan willen we de schade beperken en de woning, de winkel of het bedrijf snel en veilig kunnen verlaten. Daarom stelt de overheid eisen aan gebouwen en inrichting. Hierbij moet men denken aan eisen voor;
• uitgangen en vluchtroutes;
• blusmiddelen;
• brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
• installaties voor verwarming en kookdoeleinden;
• stoffering en versiering;
• verlichtingsinstallaties en -toestellen
Ook is in sommige gevallen een vergunning of gebruiksmelding verplicht.
Is mijn woning of bedrijf wel brandveilig? Voldoe ik aan de eisen van brandveiligheid van de overheid? Zijn de eisen die gesteld worden redelijk en op mij van toepassing? Zou ik het beter kunnen doen? Allemaal interessante vragen waarop wij u antwoord kunnen geven. Neem gerust contact met ons op.

Geen opleidingen gevonden