Opleiding - EHBO / BHV Code 95

Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholing plicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen. Als ouder van een rijbewijs D, afgegeven voor 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven voor 10 september 2009, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholing te voldoen. Dit betekent dat beroepschauffeurs. Met een rijbewijs D, afgegeven voor 10 september 2008, uiterlijk op 10 september 2015 een geldig code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben. Met een rijbewijs C, afgegeven voor 10 september 2009, uiterlijk 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben. Iedere chauffeur die zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam is hoeft slechts een keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur. Code 95 verlopen? Stel dat het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat zijn code 95 (vakbekwaamheid) verloopt en hij zijn vak niet meer mag uitoefenen, Als hij daarna besluit zijn oude vak weer op te pakken , dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Nadat hij deze 35 uur gevolgd heeft en hij de code 95 zijn rijbewijs heeft, mag hij weer beroepsmatig rijden. Bij Weijs & Hooft opleidingen heeft u nu al de mogelijkheid om BHV te volgen die gecertificeerd is voor de code 95. Indien u dus jaarlijks uw herhaling BHV volgt en 1x per 5 jaar de BHV praktijkles laat registreren voor de Code 95, kunt dit doen zonder extra verlet kosten uw code 95 en EHBO / BHV geldig houden. CCV regels code 95: Strenge controle door het CCV. Het CCV voert steekproefsgewijs controles uit op de verzorgde training. Dat betekend at een controleur onaangekondigd de locatie bezoekt en controleert of alles in orde is. Bijvoorbeeld: lestijden, aanwezigheid, presentielijsten en legitimatie. Aanmelding cursisten voor BHV + CCV Code 95· Uiterlijk 10 dagen voor de cursus aanvang aangeven welke cursisten ook voor de CVV Code 95 les volgen. Verplicht aanmeldgegeven per mail aanleveren. info@weijshooft.nl Voorletters, achternaam, geboortedatum, BSN nummer, spelregels cursus, cursisten moeten tijdig aanwezig zijn 1 minuut te laat is geen registratie code 95, geldig legitimatie bewijs kunnen tonen tijdens de cursus. Cursus moet minimaal 7 uur zijn, exclusief lunch en pauze. Cursisten moet meerdere keren presentielijst tekenen. Onderwerpen opleiding:

vijf  belangrijke  punten  bij  het  
verlenen  van  eerste  hulp
• stoornissen  in  het  bewustzijn  
• stoornissen  van  de  ademhaling
• stilstand  van  de  bloedsomloop
• ernstige  uitwendige  bloedingen
• shock
• uitwendige  wonden
• brandwonden
• kneuzing  en  verstuiking
• ontwrichting  en  botbreuken
• oogletsels  
• vergiftiging  
• elektriciteitsongevallen
• letsels  door  koude
• letsels  door  warmte  
• het  menselijk  lichaam

Geen opleidingen gevonden