Opleiding - Bedrijfshulpverlening NIBHV

De Arbowet verplicht u als werkgever om een bedrijfshulpverlener (BHV’er) in dienst te hebben. Vaak is dat een werknemer die u zelf aanwijst. Een BHV’er moet bij een incident binnen enkele minuten ter plaatse zijn en op basis van een risico-inschatting noodzakelijke actie(s) ondernemen. De basisopleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) bestaat uit twee onderdelen: het verlenen van Eerste Hulp en de beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming.Verlenen van eerste hulp. U leert hoe u volgens een speciaal benaderingsschema slachtoffers beoordeelt en behandelt. Verder leert u te reanimeren en wat u moet doen bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, oogletsel, botbreuken en ontwrichtingen.Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming.U leert hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Hoe en met welke middelen u een beginnende brand blust. Welke mogelijke blusgevaren er zijn, hoe de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten verloopt en welke informatie u bij een incidentmelding doorgeeft. Ook leert u wat u moet doen bij een ontruiming. U krijgt te horen hoe alarmering plaatsvindt, wat uw rol als BHV’er is bij een ontruiming, wat er in een ontruimingsplan staat en welke (communicatie-) voorzieningen in een gebouw aanwezig moeten zijn. Onze BHV-cursus is heel praktijkgericht. Alle situaties zijn zo ‘echt’ mogelijk, mede dankzij de inbreng van Lotus-slachtoffers. Juist deze praktische insteek zorgt ervoor dat deelnemers de cursus als uitdagend, afwisselend en dynamisch ervaren. Onze basisopleiding BHV duurt in totaal 16 lesuren. Onze bevoegde instructeurs besteden acht lesuren aan het onderdeel verlenen van Eerste Hulp en acht lesuren aan het onderdeel beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming. We bieden de opleiding aan in 2 dagdelen. Aan u de keuze wanneer precies. U sluit de opleiding af met een examen. Slaagt u, dan ontvangt u een NIBHV-certificaat of -diploma. De opleiding is toegankelijk voor 9-15 cursisten. De cursusdata zijn in overleg in te plannen.

Geen opleidingen gevonden