Opleiding - BHV Eerste Hulp bij werken met kinderen

In Eerste Hulp bij werken met kinderen komen de volgende onderwerpen aan bod: de algemene hulpverleningsregels en de regels voor het melden en alarmeren, de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling, gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels, maatregelen om ongevallen te voorkomen, uitwendige wonden, bloedingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels, verstuikingen en kneuzingen, vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid, insecten en dierenbeten en krabben, brandwonden, vergiftiging, oogletsels, problemen met het bewustzijn, ademhalingsproblemen, circulatiestilstand. Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ geeft in combinatie met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming recht op het diploma Bedrijfshulpverlener, mits beide certificaten binnen drie maanden zijn behaald.

Geen opleidingen gevonden