Opleiding - Blended Learning Ploegleider Bedrijfshulpverlening NIBHV

De cursus ‘basis ploegleider bhv blended’ is gericht op medewerkers die leidinggeven aan een bhv-ploeg. Cursisten leren aan de hand van praktijkinzetten hoe zij als ploegleider kunnen optreden. In de e-learning doorlopen de cursisten de theorie over leidinggeven aan een bhv-ploeg. Ze leren de kennis over de kenmerken brandveiligheid, risico’s en incidentscenario’s toe te passen in hun rol als ploegleider. Zo kunnen ze tot een onderbouwde besluiten komen bij een bhv-inzet. De werkopdrachten in de e-learning helpen hen om de vertaling te maken van de theorie naar de eigen praktijk. Drie soorten video’s ondersteunen het leerproces: 1 Video’s met een tutor die het leerproces begeleidt. 2 Video’s met voorbeelden van een praktijkinzet waarin je ziet hoe een ploegleider kan optreden. 3 Video’s met een coach die tips en een toelichting geeft op de video’s met de praktijkinzet. Het theoriedeel wordt afgesloten met een theorietoets in de e-learning. Tijdens de praktijkdag staat het leidinggeven aan een inzet centraal. Cursisten oefenen de ploegleiderinzet eerst via table-topoefeningen en doen daarna praktijkinzetten. Cursisten kunnen de informatie uit hun eigen werkopdrachten gebruiken om de scenario’s aan te passen. Toelatingseisen: Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is een geldig NIBHV-diploma van de basiscursus bhv vereist. Duur opleiding: De cursus bestaat uit maximaal 4 uur e-learning en 8 uur praktijk.

Geen opleidingen gevonden