Opleiding - Training eerste hulp bij Drank en Drugsongevallen

Het gebruik van drank en drugs (ook wel middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren toe. Voorheen kwam je het gebruik van middelen met name tegen bij grootschalige evenementen maar de afgelopen jaren is het gebruik van middelen ingeburgerd in diverse settingen binnen onze maatschappij. Het, overmatige, gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving.


De opleiding 'Eerste Hulp bij Drank en Drugsongevallen' is een gecertificeerde cursus op het gebied van:
• Kennis over middelen
• Signaleren, reageren en triageren
• Invloed sociale omgeving
• Kennis over gebruikersmethoden
• Preventie
• Specifieke EHBO kennis (en praktijk)
De cursusdag is opgebouwd op basis van een aangename afwisseling van theorie en praktijk. Door middel van diverse werkvormen en de (ingebrachte) casuïstiek wordt u meegenomen in de dynamische wereld van “Drank en Drugs”.


Na deze training heeft u:
• kennis over de meest voorkomende middelen (en de trends in gebruik)
• tools gekregen om te kunnen signaleren, reageren en triageren
• kennis over de wijze van gebruik en wat voor effecten die hebben op het lichaam
• kennis en praktische ervaring in het omgaan met sociale druk en gedrag van de gebruikers
• specifieke kennis over hoe te handelen bij 'Eerste Hulp bij Drank en Drugsongevallen en de do en dont’s
U ontvangt na deelname het certificaat 'Hulpverlener 'Eerste Hulp bij Drank en Drugsongevallen '. Deze heeft een geldigheid van 1 jaar.


Deze training is speciaal ontworpen voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met middelengebruik en eerste hulp verlening. Deelnemers aan de training zijn EHBO’ers, beveiligingspersoneel, social workers, overheidspersoneel et cetera.

Wilt u meer informatie over de cursus? Of wilt u deze graag in-company organiseren? Dan kunt u contact opnemen met ons.

Geen opleidingen gevonden